سپتامبر 15
    اخبار آساتل       0 نظر   نمایش (675)
برگزاری جلسه بررسی تلفنهای اضطراری آسانسور با شرکت آوامکاترونیکجلسه تیم مدیریتی گروه صنعتی آساتل، با شرکت آوامکاترونیک به عنوان شرکت صاحب نظر در زمینه مسایل مکاترونیک و با محور بررسی تلفنهای اضطراری آسانسور-آساتل- برگزار گردید .... اطلاعات بیشتر
لطفا صبر کنید