مقدماتی از ترمز آسانسور

 

در صورت قطع برق و یا قطع برق سیستم، سیستم ترمز آسانسور باید به طور اتوماتیک عمل کند. لذا از ترمزهای اصطحکاکی الکترومغناطیسی استفاده می شود. اگر کابین با 25% بار نامی خود در سرعت معمول خود حرکت کند، ترمزها باید قادر به توقف کامل سیستم باشند و بلافاصله سیستم را در حالت ساکن نگه دارند.

- ترمز باید توسط فنرهای فشاری و یا نیروی وزن عمل کند.
- ترمز توسط الکترومغناطیس و یا هیدرولیک باید باز شود
- اگر جریان برق قطع شود باید حداقل دو وسیله مستقل الکتریکی کنترل کننده داشته باشد.
- در صورت قطع جریان برق، ترمز باید بلافاصله عمل کند.
- هنگامی که موتور گیربکس بایه وسیله دستی اضطراری مجهز باشد
- ترمز باید طوری طراحی شده باشد که توسط دست بتوان باز کرد وبا فشار دائمی توسط یه نفر این ترمز باز بماند

مقررات ایمنی سیستم محرکه و ترمز آسانسور

1. هر آسانسور باید حداقل یک سیستم محرک مخصوص به خود داشته باشد.


2. حرکت ادن آسانسور به دو روش مجاز است.

- سیستم اصطحکاکی: با استفاده از سیستم بکسل و فلکه و وزنه تعادل.

- سیستم مستقیم: این سیستم چه از نوع وینچی بدون وزنه تعادل و چه از نوع فقط برای سرعت های کمتر از 0.63 متر برثانیه مجاز است.


3. آسانسور باید مجهز به سیستم ترمزی باشد که در مواقع قطع منبع تغذیه موتور اصلی و یا مدارهای فرمان به صورت خودکار نیروی متحرکه را توقف نماید.


4. سیستم ترمز باید یک ترمز اصطحکاکی داشته باشد.


5. سیستم ترمز باید بدون هیچگونه تاخیری پس از قطع مدار بازکننده ترمز ، عمل نماید


6. فشار کفش های ترمز باید توسط نیروی فنر تامین شود.


7. ترمز باید حداقل توسط دو کفشک با لنتهای نسوز باشد که روی دیسک یا استوانه عمل می کنند.


8. استفاده از ترمز نواری ممنوع است.


9. وجود چرخ طیار یا وسیله دیگری برای رساندن کابین در حالت اضطراری تا سر طبقه ضروریست.


10. برای قسمت های گردنده دردسترس با سطح ناصاف نظیر زنجیرها، چرخ زنجیرها و چرخ دنده ها بایستی حفاظت موثری پیش بینی شود.


11. کلیه اجزاء گردنده با سطح صاف بایستی به رنگ زرد باشد.


لطفا صبر کنید