ایمنی سیستم

سیستم ایمنی آسانسور - آساتل تلفن اضطراری آسانسور

شاید در فیلم های هالیودی دیده باشید که ناگهان کابل آسانسور پاره می شود و مسافران به پایین سقوط می کنند. ولی در عمل غیر از این است.

در آسانسورهای کابلی چند رشته کابل محکم فولادی (4 تا 8 رشته کابل) بکار می رود و اگر به هر دلیلی یکی از این کابل ها قطع شود، کابل های دیگر وزن سیستم را تحمل خواهند کرد. و اگر آسانسور بطور ناگهانی شروع به حرکت کند، سیستم فرماندهی مکانیکی در چرخ قرقره بطور خودکار حرکت آسانسور را متوقف می کند.

وقتی چرخ قرقره با سرعت بیش از حد مجاز حرکت کند (درحال سقوط آسانسورها) لنگرها به دلیل خاصیت گریز از مرکز باز می شوند و به چرخ دنده ثابت گیر می کنند و چرخ قرقره می ایستد و باعث توقف اسانسور می شود.

هنگامی که اسانسور به مقصد برسد، سیستم فرماندهی مکانیکی باز وارد عمل می شود.

بر روی ریل ها، کابل هایی متصل شده که هنگام توقف آسانسور کشیده می شوند و آسانسور به دندانه های ریل، گیر می کند و ثابت می ایستد. آسانسورها همچنین سیستم توقف خودکاری دارند که هرگاه کابین یا وزنه تعادل به بالاتر یا پایین تر از ریل ها کشیده شود، آن را متوقف می کند. اگر با تمام این تجهیزات و پیش بینی های ایمنی، آسانسور به پایین سقوط کند، در قسمت زیرین سیستم، یک فاز بسیار قوی حاوی روغن پرشده در سیلندری وجود دارد که به مانند بالشی، مسافران را از خطر حفظ می کند.

بعد از رسیدن آسانسور به مقصد و قبل از حرکت، موتوری که بالای کابین آسانسور قرار دارد توسط بازوئی ریل درب آسانسور را بطرف چپ یا راست هل می دهند و باعث باز و بسته شدن درها می شود.

  

در آسانسورهای پیشرفته، حسگری در درها تعبیه شده تا از بسته شدن آن، هنگامی که فردی بین در قرار دارد، جلوگیری می کند. در ضمن حسگرهایی هم روی کابین تعبیه شده، که به هنگام رسیدن هر طبقه علامتی را به مرکز کنترلی و کابین آسانسور می فرستد تا مسافران از محل خود در طبقات اگاه شوند.

در یک محدوده زمانی کوتاه، آسانسورها به یک ماشین ضروری برای انسان ها تبدیل شده اند. آن ها واقعا یکی از ابزار مهم زندگی مدرن امروزی به حساب می ایند و شاید هم مهم ترین !


لطفا صبر کنید