حضور شرکت آساتل در یازدهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور اصفهان

حضور شرکت آساتل در یازدهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور اصفهان

 حضور شرکت آساتل در یازدهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور اصفهان

شرکت آساتل در یازدهین نمایشگاه بین المللی اصفهان، مقدم بازدیدکنندگان را گرامی میدارد :

از تاریخ : 17 تا 20 دی ماه 1398 سالن نقش جهان (سالن شماره 3) غرفه 326 ، ساعات بازدید: ساعت 15 تا 21شب

لطفا صبر کنید