حضور شرکت آساتل در دومین نمایشگاه بین المللی مشهد

حضور شرکت آساتل در دومین نمایشگاه بین المللی مشهد

شرکت آساتل در دومین نمایشگاه بین المللی مشهد ،

مقدم بازدیدکنندگان را گرامی میدارد :
از تاریخ : 21 الی 24 آبان 98  ، سالن عطار ، غرفه 12   
ساعات بازدید : ساعت 16 الی 22 شب

آساتل تولید کننده تلفن آسانسور

آساتل ، تلفن اضطراری آسانسور

آساتل ، نمایشگاه بین المللی مشهد

لطفا صبر کنید